CENNIK ULGI

CENNIK BILETÓW MIESIĘCZNYCH I JEDNORAZOWYCH 2020

SANOK

TRASA

ZAGÓRZ

JEDNORAZOWY

100 %

(MIESIĘCZNY)

51 % (STUDENT)

49 %

(UCZEŃ)

100 %

(MIESIĘCZNY)

51 % (STUDENT)

49 %

(UCZEŃ)

JEDNORAZOWY

4,00

120,00

66,64

69,36

Zagórz

Wielopole

X

X

X

4,00

5,50

187,00

91,63

95,37

Tarnawa Dolna

Poraż

153,00

74,97

78,03

4,50

6,00

204,00

99,96

104,04

Czaszyn

Morochów

187,00

91,63

95,37

5,00

6,50

221,00

108,29

112,71

Mokre

Olchowa

204,00

170,00

99,96

104,04

5,50

5,00

7,00

238,00

116,62

121,38

Brzozowiec
Łukowe

187,00

91,63

95,37

5,50

8,00

272,00

133,28

138,72

Średnie Wielkie

Kulaszne

238,00

204,00

99,96

104,04

7,00

6,00

9,00

306,00

190,74

156,06

Szczawne

Kalnica

238,00

116,62

121,38

7,00

10,00

340,00

166,60

173,40

Rzepedź

272,00

133,28

138,72

8,00

10,50

357,00

174,93

182,07

Jawornik

306,00

149,94

156,06

9,00

11,00

374,00

183,26

190,74

Komańcza

340,00

166,60

173,40

10,00

Ulgi w przewozach (ważne od 01.01.2011r.)

1.  Dziecko do lat 4- Bez miejsca 100%
2.  Straż Graniczna- Służba 78%
3.  Celnik Służba 78%
4.  Policjant- Służba 78%
5.  Żołnierz ŻW 78%
6.  Przewodnik niewidomego 95%
7.  Dziecko Niepełnosprawne 78%
8.  Opiekun Dziecka Niepełnosprawnego 78%
9.  Inwalida Wojenny/ Wojskowy I gr. 78%
10. Opiekun Inwalidy Wojennego/Wojskowego I gr. 95%
11. Opiekun Osoby Niesamodzielnej 95%
12. Dziecko 4-6 lat 37%
13. Żołnierz Niezawodowy 78%
14. Niewidomy 37%
15. Inwalida Wojenny/Wojskowy 37%
16. Kombatant 37%
17. Osoba Niesamodzielna 49%
18. Dziecko do lat 4- Osobne miejsce 78%
19. Straż Graniczna – Ochrona Szlaków Komunikacyjnych 100%
20. Niewidomy – niesamodzielna egzystencja 93%
21. Nauczyciel         BM 37%
22. Uczeń               BM23. Student             BM24. Dziecko Niepełnosprawne BM25. Niewidomy – Niesamodzielna Egzystencja       BM 49%51%78%37%