Rozkład jazdy

Sanok Łukowe
Zagórz Tarnawa Górna
Poraż Tarnawa Dolna
Mokre Czaszyn  
   
Cennik Biletów Miesięcznych
SANOK 49% 37% TRASA ZAGÓRZ 49% 37%
4,10/148,00
2,50/95,00
75,48
48,45
93,24
59,85
Zagórz Kopalnia
Zagórz Wielopole
2,50
95,,00
   
4,50
162,00
82,62 102,06 Tarnawa Dolna
Poraż
3,70
133,00
67,83 83,79
4.70
169,00
86,19 106,47 Tarnawa Górna, Czaszyn
Morochów
4,10
148,00
75,48 93,24
4,90
176,00
89,76 110,88 Mokre
Niebieszczany
Łukowe
4,30
155,00
79,05 97,65
2,50
95,00
67,83 83,79 Zagórz PK Taryfa ważna od 2012r.
Ulgi w przewozach (ważne od 01.01.2011r.)
1.  Dziecko do lat 4- Bez miejsca 100%
2.  Straż Graniczna- Służba 78%
3.  Celnik Służba 78%
4.  Policjant- Służba 78%
5.  Żołnierz ŻW 78%
6.  Przewodnik niewidomego 95%
7.  Dziecko Niepełnosprawne 78%
8.  Opiekun Dziecka Niepełnosprawnego 78%
9.  Inwalida Wojenny/ Wojskowy I gr. 78%
10. Opiekun Inwalidy Wojennego/Wojskowego I gr. 95%
11. Opiekun Osoby Niesamodzielnej 95%
12. Dziecko 4-6 lat 37%
13. Żołnierz Niezawodowy 78%
14. Niewidomy 37%
15. Inwalida Wojenny/Wojskowy 37%
16. Kombatant 37%
17. Osoba Niesamodzielna 49%
18. Dziecko do lat 4- Osobne miejsce 78%
19. Straż Graniczna - Ochrona Szlaków Komunikacyjnych 100%
20. Niewidomy - niesamodzielna egzystencja 93%
21. Nauczyciel         BM 37%
22. Uczeń               BM23. Student             BM24. Dziecko Niepełnosprawne BM25. Niewidomy - Niesamodzielna Egzystencja       BM 49%51%78%37%