Rozkład jazdy

Sanok Łukowe
Zagórz Tarnawa Górna
Poraż Tarnawa Dolna
Mokre Czaszyn Komańcza
Cennik Biletów Miesięcznych
SANOK 51% 49% TRASA ZAGÓRZ 51% 49%
3,00/110,00 53,90 56,10 Zagórz Wielopole 0,00 0,00 0,00
5,00/170,00 83,30 86,70 Tarnawa Dolna
Poraż
0,00 0,00 0,00
5,50/187,00 91,63 95,37 Tarnawa Górna, Czaszyn
Morochów
0,00 0,00 0,00
6,00/200,00 98,00 102,00 Mokre
Olchowa
Łukowe
0,00 0,00 0,00
7,00/235,00

8,00/270,00

9,00/305,00

115,15

132,30

149,45

119,85

137,70

155,55

Średnie Wielkie

Kalnica, Szczawne, Rzepedź

Komańcza

Taryfa ważna od:

01.07.2017r.

Ulgi w przewozach (ważne od 01.01.2011r.)
1.  Dziecko do lat 4- Bez miejsca 100%
2.  Straż Graniczna- Służba 78%
3.  Celnik Służba 78%
4.  Policjant- Służba 78%
5.  Żołnierz ŻW 78%
6.  Przewodnik niewidomego 95%
7.  Dziecko Niepełnosprawne 78%
8.  Opiekun Dziecka Niepełnosprawnego 78%
9.  Inwalida Wojenny/ Wojskowy I gr. 78%
10. Opiekun Inwalidy Wojennego/Wojskowego I gr. 95%
11. Opiekun Osoby Niesamodzielnej 95%
12. Dziecko 4-6 lat 37%
13. Żołnierz Niezawodowy 78%
14. Niewidomy 37%
15. Inwalida Wojenny/Wojskowy 37%
16. Kombatant 37%
17. Osoba Niesamodzielna 49%
18. Dziecko do lat 4- Osobne miejsce 78%
19. Straż Graniczna - Ochrona Szlaków Komunikacyjnych 100%
20. Niewidomy - niesamodzielna egzystencja 93%
21. Nauczyciel         BM 37%
22. Uczeń               BM23. Student             BM24. Dziecko Niepełnosprawne BM25. Niewidomy - Niesamodzielna Egzystencja       BM 49%51%78%37%